dramaturgiya

dramaturgiya
<yun.> ədəb.
1. Drama sənəti. Dramaturgiya əsərləri. Dramaturgiyanın vəzifələri.
2. Hər hansı bir xalqın, yazıçının, dövrün və s. -nin dramatik əsərləri. M. F. Axundzadə dramaturgiyası. Maarifçi dramaturgiyanın inkişafında yeni mərhələ hamıdan əvvəl N. Vəzirovun yaradıcılığı ilə başlayır.
3. Dramatik əsərlər yazma nəzəriyyəsi. Dramaturgiyanın əsasları.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Занет, Фёдор Иванович — Эта страница требует существенной переработки. Возможно, её необходимо викифицировать, дополнить или переписать. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К улучшению/14 декабря 2012. Дата постановки к улучшению 14 декабря 2012.… …   Википедия

  • Рудковский, Николай Викторович — Николай Викторович Рудковский Мікалай Віктаравіч Рудкоўскі …   Википедия

  • komiklik — is. Məzəlilik, komizm. Məşədi İbadın monoloqları dramaturgiya tarixində öz canlı komikliyi ilə diqqətəlayiqdir. Ə. Sultanlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəsr — is. <ər.> Roman, hekayə, novella tərzində yazılmış (qeyri mənzum) ədəbiyyat (nəzm əksi). Nəsr, dramaturgiya və publisistikada satiranın yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə olmuşsa, poeziyada Sabir olmuşdur. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • poeziya — <yun.> 1. Şeir. Nəsr, dramaturgiya və publisistikada inqilabi satiranın yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə olmuşsa, poeziyada Sabir olmuşdur. M. İ.. // Hər hansı bir xalqa, dövrə, ictimai qrupa və s. yə məxsus şeir əsərlərinin məcmusu. Antik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • publisistika — <lat. publicus – ictimai> 1. Müasir aktual mövzuda yazılmış ictimaisiyasi əsərlərin daxil olduğu ədəbi janr. Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiya və publisistikada olduğu kimi nəsrdə də hər şeydən əvvəl tənqidi realist bir sənətkardır. M. İ..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyləndirici — f. sif. Əyləndirmək üçün olan, əyləndirən. Əyləndirici söhbət. Əyləndirici tamaşa. Əyləndirici oyunlar. – Qeyd etmək lazımdır ki, dramaturgiya tarixində . . nəşəli, əyləndirici komediyalar azdır. Ə. Sultanlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”